Arabuluculuk, avukatlar için bir felaket midir yoksa bir şans mıdır?

Arabuluculuk, avukatlık mesleği için önemi nedir?

Birçok avukat, arabuluculuğu görmezden gelmek ve arabuluculuğun henüz çok bilinmediği ve dolayısıyla az uygulandığı dönemlerdeki gibi devam etmek istemektedir. Bunun altında yatan neden genellikle arabuluculuğun iş kaybına ve gelir kaybına yol açacağı korkusudur. Ancak aksine,  arabuluculuk müvekkil sadakati ve buna bağlı bir sonuç olarak da gelir artışına neden olabilir.

Müvekkil kaybı ve kazancı

Öncelikle müvekkillerin beklentileri nedir ?  Müvekkil memnun olursa, tekrar gelir, eğer değilse, genellikle onu kaybedersiniz. Peki müvekkili mutlu/mutsuz veya tatmin eden/tatmin etmeyen şey nedir? Her şeyden önce, müvekkil, avukatın yaşanan hukuki sorunla ilgili mümkün olduğunca hızlı ve en az maliyetli olarak sonuçlandırmasını ister.

İşte tam da burada arabuluculuk öne çıkmaktadır. Çünkü bilindiği gibi arabuluculuk , yargılamadan daha uygun maliyetli ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturma potansiyeline sahiptir.  Arabuluculuğun, bir yargılamadan çok daha az masraflı olduğu da artık bilinmektedir. Arabuluculuk süreci sadece ortalama birkaç hafta hatta bazen bir gün sürdüğünden oldukça hızlıdır, ne dava yolu ne de tahkim bu konuda arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yolu ile yarışabilir.

Arabuluculuk kullanımı, müvekkil kaybından ziyade müvekkilin sadakatini sağlar. Müvekkillerin artan tanıtım nedeniyle açıkça arabuluculuk talep edeceği de unutulmamalıdır. Böyle zamanlarda, müvekkile başka bir şey önererek tatmin etmek zor olacaktır.

Ücret kaybı veya artışı

Değeri düşük olan uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda, avukatlar çoğu zaman dava değeri üzerinden yüzde ile avukatlık ücreti hesaplamazlar. Çünkü bu avukatlar için tatminkâr bir ücret hesaplama şekli olmayacaktır.

Değeri düşük uyuşmazlıklar için düşünülmesi gereken, arabuluculuk ücretinin müvekkil açısından daha maliyetli olup olmadığıdır. Bu amaçla, mahkeme masrafları arabulucu ücretiyle karşılaştırılmalı. Bu kıyaslamada, arabuluculuk süreci genellikle daha küçük değerli uyuşmazlıklarda bile daha avantajlıdır.  Esasen dezavantajlı olan durumlardan birisi de, uzun süren yargılama nedeniyle asıl alacağa işleyen faizdir.

Avukatlar, müvekkilleriyle bir ücret anlaşması yaptığında ve yıllar içinde saat ücretlerini faturalandırdığında  veya birkaç kez tarifeye dayalı bir ücret anlaşması yaptığında, dava yolunu, kısa süren bir arabuluculuk görüşmesine tercih edebileceği açıktır. Nitekim, bu şekilde avukatın vekalet ücreti açısından çok daha avantajlı olabileceği düşünülebilir.  Ancak, gerçek bu şekilde mi olur ve bu müvekkili memnun  ediyor mu? Çünkü yıllarca yüksek maliyetli faturaları ile zamana ve sıkıntıya rağmen çıkarları tatmin olmayan bir müvekkilin yakında başka bir danışmanı tercih edebilme ihtimali de çok yüksektir. Bir müvekkil ancak kendisine iyi bir danışma hizmeti verildiğini hissederse avukatına sadakatini koruyacaktır.

Sonuç olarak, avukat, yargılamada alabileceği ücreti kadar bir ücreti arabuluculuk dosyalarında alabilecektir. Tek farkı, avukatın arabuluculuk sürecinin çok daha kısa sürmesi nedeniyle ücretlerini nispeten daha hızlı bir şekilde tahsil edebilmesidir. Uzun süren bir yargılama süreci nedeniyle avukatlık ücretin de tahsil edilmesi genellikle uzun zaman almaktadır.

Ticari düşünürseniz ve aynı zamanda faiz avantajlarını bunu da göz önünde bulundurursanız, kısa süren arabuluculuk müzakereleri sonucunda elde edilecek para, hızlı bir nakit girişi demektir. Tatmin edici bir sonuç ve hızlı bir çözüm sunmayan ve üstelik uzun yıllar sürebilen yargılama nedeniyle, müvekkillerin ücret ödeme konusundaki tutumları de değiştiği düşünüldüğünde, uyuşmazlığını, arabuluculuk görüşmeleri sonrasında hızlı ve daha az maliyetli çözülen müvekkillerin, avukatlık ücretini ödeme konusundaki tutumu da farklı olacağı bir gerçektir.  Bu bağlamda, arabuluculuk gelir artışına dahi yol açabilmektedir.

 

Sonuç

Yasal açıdan çok üretken olmayan, ancak çok duygusal ve zaman alıcı olan dosyalarınız olmadı mı? Veya saat ücretiyle kazanılan gelirlerde, istihdam edilen avukat yardımcılarının uzun süren ve zaman zaman masraflı olan çalışmalarıyla , müvekkilden tahsil ettiğiniz ücret istihdam ettiğiniz çalışanlarınıza verilen ücrete denk gelip bu nedenle, gelir dahi elde etmediğiniz olmadı mı ?

Yıllarca böyle dosyalar üzerinde çalışmadınız mı? Maliyet hesabı yapmadınız mı ? Peki bu dosyaların hızlı ve profesyonel bir şekilde çözüme kavuşturabilme ihtimaliniz olsaydı nasıl olurdu? Maliyetin kazançtan çok daha yüksek olduğu davalarda, müvekkile alternatif çözüm yolunu tavsiye etmek hem avukat hem müvekkil için tatmin edici olmaz mı?

Arabuluculuk kesinlikle her çatışma için bir sihirli değnek değildir, fakat kendinizi profesyonel ve uyuşmazlığın çözümü için çok yönlü düşünen bir danışman olarak sunmak istemez misiniz? Arabuluculuk, gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğiniz bir çözüm yoludur.