Anlaşma Tutanağı ve İmza

  • Home
  • Anlaşma Tutanağı ve İmza

anlaşma tutanağı ve imza, izmirde anlaşma tutanağı ve imza, balçovada anlaşma tutanağı ve imza, bornovada anlaşma tutanağı ve imza, bayraklıda anlaşma tutanağı ve imza, karşıyakada anlaşma tutanağı ve imza, çiğlide anlaşma tutanağı ve imza

Anlaşma Tutanağı ve İmza

Taraflar arabulucu önünde çözümlerini üretmişler ise bu çözüm uygulama ve sonrasında karşılaşılabilecek olgular da göz önüne alınarak arabulucu tarafından bir tutanağa bağlanacaktır. Taraflar dilerler ise bu tutanağın kendilerine teslim edilecek örneği ile sürece bir yargılama öncesinde başlanılmış ise o uyuşmazlığa bakmakla görevli ve yetkili mahkemeye, yargılama sürecinden başlanılmış ise yargılamaya ara veren mahkemeye müracaat ederek icra edilebilirlik şerhi talep edebileceklerdir.

Bu şerhin kendisinden talep edildiği mahkeme sadece uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi mümkün olup olmadığını inceleyecek (Aile Hukukuna ilişkin konularda bu inceleme zorunlu olarak duruşmalı yapılacak, diğerlerinde ise dosya üzerinden) hâkim sonuçta uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenebileceğini tespit ettikten sonra icra edilebilirlik şerhi verecektir. Artık bu halde mahkemenin verdiği ilam hükmünde sayılan bu tutanak ile taraflar yerine getirilmediği takdirde cebri icra yoluna müracaat edebileceklerdir.

Hâkimlerin icra edilebilirlik hakkında verdiği kararlara karşı temyiz yolu açık olup, mahkemenin icra edilebilirlik şerhini ret etmesi halinde taraflar Yargıtay’da temyiz hakkı kullanabileceklerdir. İcra edilebilirlik şerhi alınması zorunlu olmayıp taraflar çözümü birlikte ürettikleri için muhtemelen icra aşamasına gerek kalmadan içerik rızai olarak yerine getirilmekle sonuca ulaşılmış olacaktır.

izmirde anlaşma tutanağı ve imza

anlaşma tutanağı ve imza

çiğlide hukuk bürosu

bayraklıda anlaşma tutanağı ve imza

karşıyakada anlaşma tutanağı ve imza

bayraklıda hukuk bürosu

bayraklıda boşanma avukatı

konakda arabulucu