Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

• Şirketinizin marka ve patent haklarına yönelik ihlaller karşısında, hem ihlalden sorumlu kişilerin cezalandırılması hem de bu ihlaller nedeniyle şirketinizin uğrayacağı maddi zararların tazmini için cezai ve hukuki prosedürün başlatılması ve ihlallerin önlenmesi.

• Şirketinizin ürün ve hizmetleri ile ilgili haksız rekabet teşkil davranışlar karşısında, şirketinizin uğrayacağı zararın tazmini ve bu zararın cebri icra yoluyla tahsili.