İş Hukuku

• Şirketinizin istihdam edeceği personel ile yapacağı hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi ve gerekli değişiklikler hususunda şirketinizin bilgilendirilmesi.

• Şirketinizin istihdam etmekte olduğu mevcut personel ile ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda gerekli ihtarların, fesih bildirimlerinin, sulh ve ibraların hazırlanması, gerektiğinde yasal prosedürün başlatılması ve takibi.

• Şirketinizin istihdam etmekte olduğu yahut iş akitleri feshedilmiş olan personelin yönelttiği davalar karşısında, şirketinizin menfaatine uygun düşecek hareket tarzı ile ilgili mütalaa verilmesi.

• İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında meydana gelen değişikliklerin, yerel ve yüksek mahkeme kararlarının belirli aralıklarla rapor edilerek, yenilik ve değişikliklerden şirketinizin bilgilendirilmesi.

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin yasal uygulamalarla ilgili olarak ve ihtiyaç duyulan diğer iş ve işlemlerde mütalaa verilmesi.