Kişisel Verilerin Korunması

• 7 Nisan 2018 tarihi itibariyle geçiş süreci tamamlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesi yoluyla oluşabilecek kişisel verilerin kötüye kullanılması, kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi gibi riskleri önleme maksadıyla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere çok ciddi yükümlülükler getirmektedir.

• Bu itibarla müvekkillerimize KVKK gereğince aşağıdaki hizmetler sunmaktayız;
o KVKK kapsamında yükümlülüklerin tespiti ve analizi
o Envanter hazırlanması
o Müvekkillerin KVKK kapsamında akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya değiştirilmesi