Ticaret ve Şirketler Hukuku

• Şirketinizin yerli ve yabancı şirket veya kişilerle yapacağı sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi, incelenmesi ve gerekli değişiklikler hususunda şirketinizin bilgilendirilmesi.

• Şirketinizin yerli ve yabancı şirket veya kişilerle yapacağı işlem şartlarının, Türk Hukukuna göre, şirketinizin menfaatlerine uygunluğunun incelenmesi.

• Şirketinizin yapmış olduğu ticari iş ve işlemler nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıklarda, şirketinizin yasal haklarının elde edilmesi için gerekli yasal prosedürün başlatılması, takibi ve alacakların tahsili.

• Talep halinde, şirket ana sözleşmesinde gerekli tadil ve değişikliklerin yapılarak, ilgili kuruma tescil edilmesi.

• Talep halinde şirket genel kurul toplantılarının hazırlanması ve toplantılara iştirak edilmesi.

• Şirketinizin ticaretine mahsus mevzuatta meydana gelen değişikliklerin, yerel ve yüksek mahkeme kararlarının belirli aralıklarla rapor edilerek, yenilik ve değişiklikler konusunda şirketinizin bilgilendirilmesi.

• Talep halinde, şirketinizin yapacağı ticari iş ve işlemlerin, şirketinizin menfaatlerinin korunması açısından Türk Hukukuna uygunluğu hakkında mütalaa verilmesi.