Büromuz

İzmir’de 1993 tarihinden beri faaliyet gösteren Can Hukuk Bürosu, Ulusal ve Uluslararası Hukuk Büroları ile irtibat halinde olup, Almanca konuşulan ülkeler ağırlıklı olmak üzere, Avrupa ülkelerindeki yabancı hukuk büroları ile de profesyonel işbirliği yapmaktadır.Modern büro donanımı ve mesleki bilgi bankaları sayesinde her nevi mevzuat ile mahkeme kararlarına her an ulaşabilen büromuz, müvekkillerine ve danışmanlık hizmeti verdiği kuruluşlara güncel mevzuat ve mahkeme kararlarını en hızlı şekilde iletebilme imkanına sahiptir.

Müvekkillerin güncel yasalar ve mahkeme kararları doğrultusunda haklarına kavuşmalarını sağlamak amacıyla avukatlarımız, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında mesleki gelişime yönelik seminer, kurs ve konferanslara düzenli olarak katılmaktadır.Türkçe, Almanca, İngilizce ve İtalyanca dillerinde hizmet vermekte olan Can Hukuk Bürosu, Türk – Alman Sanayi ve Ticaret Odası üyesi ve İzmir Alman Başkonsolosluğu’nun referans listesinde yer almaktadır.

Aynı zamanda büromuz avukatklarından Av. Nevin Can, Akdeniz Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin kurucu ortaklarından olup, İş Hukuku alanındaki uzmanlığı ile uyuşmazlıkları deneyimleri ve alınan eğitimler sayesinde profesyonel olarak çözdüğü gibi, arabulucu adaylara da temel arabuluculuk eğitim hizmetlerini sunmaktadır. Uluslararası akreditasyona sahip avukatlarımız ve arabulucumuz, Almanca, İngilizce ve İtalyanca dil bilgisi ile tercümana gerek kalmadan uluslararası boyuta sahip uyuşmazlığınızı rahatlıkla çözüme kavuşturmaya yardımcı olabilmektedirler.

Ekibimizle Tanışın

Uluslararası akreditasyona sahip avukatlarımız ve arabulucumuz, Almanca, İngilizce ve İtalyanca dil bilgisi ile tercümana gerek kalmadan uluslararası boyuta sahip uyuşmazlığınızı rahatlıkla çözüme kavuşturmaya yardımcı olabilmektedirler.

Çalışma İlkelerimiz

Müvekkillerimize sunulan hizmetleri somut olarak özetlemeden önce düzenli şekilde danışmanlık hizmeti verdiğimiz müvekkillerimize yönelik çalışma ilkelerimizden bahsetmek gerekirse; Danışmanlığını üstlendiğimiz bir şirket söz konusu olduğunda, büromuzun çalışma anlayışı bir uyuşmazlık veya ihtilaf ortaya çıkmadan önce, müvekkilimizin menfaatlerini korumaya yönelik tedbirlerin önceden alınmasıdır. Bu noktada müvekkil şirketin yapacağı iş ve işlemler hususunda, büromuz ile koordinasyonun düzenli şekilde sağlanmasını önem taşımaktadır.

Hukuki uyuşmazlık meydana geldikten sonra da büromuzun üzerine düşen en önemli görev, konunun tüm yönleriyle ve doğru biçimde aktarımını sağlayarak, objektif yaklaşımlar ve sistemli bir sorun analizi ile hukuki uyuşmazlığın, şirketiniz menfaatlerine uygun olarak çözülmesini gerçekleştirmektir. Çok yönlü ve karmaşık ihtilafların söz konusu olması halinde, çözümü bir bütün olarak ele alan Can Hukuk Bürosu, gerek duyulması halinde başka disiplinlere ait uzman danışmanlardan takımlar oluşturabilmektedir.

Netice olarak, düzenli şekilde danışmanlık hizmeti verilen müvekkillerimize sunulan hizmetler, sözleşme hazırlanması evresinden başlayarak, sözleşme ihlalleri nedeniyle uğranılan zararların tazmini ve bu zararların cebri icra yoluyla tahsiline kadar devam etmektedir. Ayrıca danışmanlığını üstlendiğimiz tüm müvekkil şirketlere, dava ve takip dosyaları ile ilgili olarak belirli periyotlarla raporlama yapılmaktadır.

Her Türlü Hukuki Sorun için Şimdi Danışmanlık Alın!