Nasıl ve Ne Zaman Müracaat Edilebilir?

  • Home
  • Nasıl ve Ne Zaman Müracaat Edilebilir?

Nasıl ve Ne Zaman Müracaat Edilebilir?

Arabulucuya uyuşmazlık yargıya taşınmadan önce veya yargılama sırasında hüküm verilmeden önce müracaat edilebilir. Her uyuşmazlık arabuluculuk yöntemi ile çözümlenmeye yasal olarak müsait değildir. Uyuşmazlığınızın arabulucuya götürülebilir olup olmadığı için şu özellikleri irdelenmelidir; Her şeyden önce uyuşmazlığın özel hukuka ilişkin olması gerekir. Uyuşmazlığının üzerinde serbestçe tasarruf edilebilir bir uyuşmazlık olması gerekir.

Uyuşmazlığın sonucunda oluşturulan çözümün icra edilebilmesi için aleni ve yasal bir sicile hâkim kararı ile kayıt edilmesi gerekmeyen bir içeriğe sahip olması gerekir. Bu anlamda olmak üzere örneğin boşanma davaları, nüfus davaları, tapu iptal ve tescil davaları, kadastro davaları, ceza davaları, velayet davaları gibi dava ve uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir. Örneğin tazminat talepleri, alacak-borç ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortakların üzerinde serbestçe karar alabilecekleri şirketlere iç denetçi atanmasına karar verilmesi, kar paylarının dağıtımı vb. konularda arabuluculuk kural olarak mümkündür.

Arabuluculuk görevi ancak sicile kayıtlı kişiler tarafından yerine getirilebilir. Bunun için Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı web sitesinde (http://www.adb.adalet.gov.tr/) yayımlanan Arabulucular Sicilinden (http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/) seçeceğiniz bir arabulucuya müracaat edilebilir. Taraflar müştereken arabulucuyu belirleyerek birlikte müracaat edebilecekleri gibi bir taraf tespit ettiği arabulucuya müracaat ederek diğer tarafa davetiye gönderilmesini temin edebilir. Bu şekilde davetiye alan taraf 30 gün içerisinde kendisine davetiye gönderen arabulucuya müracaat ederek kabul beyanında bulunmaz ise teklif ret edilmiş sayılacak ve arabuluculuk süreci başlamayacaktır. Kabul beyanında bulunur ise arabulucu her iki tarafı davet ederek tutanak tutacak ve böylece arabuluculuk süreci başlayacaktır. Yargılama sırasında yine taraflar birlikte mahkemeye müracaat ederek arabuluculuk süreci talebinde bulunmaları halinde hâkim tarafların beyanlarını tutanağa geçerek yargılamaya ara verecek ve 3 ay boyunca yargılama bütün süre ile birlikte duracaktır.