Alman Vatandaşlığının Kazanılması

ALMAN VATANDAŞLIĞININ DOĞUMLA KAZANILMASI

Alman Vatandaşlık Kanunu son yıllarda vatandaşlığın doğumla kazanılmasına dair düzenlemeler bakımından birçok kez değiştirilmiştir.

Yabancı vatandaşlı ebeveynlerin çocukları belli şartlar sağlandığında doğumla birlikte yabancı ebeveynlerinin vatandaşlıklarının yanında alman vatandaşlığını da kazanırlar.

01.07.1998 itibarıyla

Anne veya babasından biri Alman vatandaşı olan çocuk, doğum ile Alman vatandaşlığını kazanır. Çocuk doğduğunda sadece babanın Alman vatandaşlığı varsa ve soy bağının kanıtlanması gerekiyorsa, vatandaşlığın kazandırılabilmesi için Alman yasalarına göre geçerli bir şekilde babalığın tanınması ya da tespiti gerekir; çocuk 23 yaşını doldurmadan önce, babalık tanıma beyanı verilmiş veya babalığın kanıtlanması işlemi başlatılmış olması gerekir.

01.01.2000 itibarıyla

1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat çerçevesinde, yabancı anne ve babaların Almanya’da doğan çocukları, anne veya babadan biri çocuk doğduğunda

  • en az sekiz yıldan beri devamlı ve yasal şekilde Almanya’da yaşıyorsa
  • Anne veya babadan birinin süresiz ikamet izni varsa veya serbest dolaşım hakkına sahipse

re’sen Alman vatandaşlığını alırlar. Bu çocuklar, doğuştan itibaren tüm hak ve ödevleriyle Alman vatandaşı olurlar.

Doğum ilkesine göre Alman olmakla birlikte, aynı zamanda anne ve babalarının vatandaşlığını da almış bulunan kimselerin, reşit olduktan sonra 23 yaşına kadar bu vatandaşlıklarından birini tercih etmeleri gerekmektedir:

  • Yabancı vatandaşlığını korumak istediklerini bildirenler veya 23 yaşını doldurdukları tarihe kadar herhangi bir tercih bildirmeyenler Alman vatandaşlığını kaybederler.
  • Alman vatandaşlığına karar verenlerin 23 yaşına kadar, diğer vatandaşlıktan çıktıklarını belgelemeleri gerekir.
  • Öteki vatandaşlıktan çıkılması olanaksız veya çok ciddi sıkıntılara yol açar nitelikte ise, birden fazla vatandaşlık kabul edilebilir. Bu durumda, en geç 21 yaşına kadar, o tarihte öteki vatandaşlıktan çıkarılma işleminin başarılı olup olmayacağı henüz bilinmese dahi, vatandaşlığı koruma izni için başvurulmalıdır.

 

20.12.2014 itibarıyla

20 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasada, 21 yaşını doldurmuş ve Almanya’da doğmuş bir gencin Alman vatandaşlığının yanında diğer vatandaşlığını da koruya bilmesi için bazı şartlar belirtilmiştir. Bunlar

  1. Söz konusu yabancı vatandaşlığının Avrupa Birliğine üye devletlerin veya İsviçre vatandaşlığı olması
  2. Çocuğun Almanya’da büyümüş olması

Yasal tanıma göre (StaG 29/1-a), Almanya’da büyümüş sayılmak için 21 yaşına kadar:

  • Almanya’da en az sekiz yıl yaşamış veya
  • Almanya’da en az altı yıl okula gitmiş veya
  • Almanya’da bir okul veya meslek diploması almış olmak gerekir.

Unutmamak gerekir ki bu haktan sadece Opsiyon Modeli kapsamında kalan gençler faydalanabilecektir. Yani 1990 ile 1999 arasında Almanya’da dünyaya gelip de, 2000 yılının sonuna kadar Opsiyon Modeline dahil olabilmek için müracaat edenler ve 2000 yılından sonra otomatikman Opsiyon Modeline giren gençler çifte vatandaş hakkından yararlanabilecektir.

Yurt dışında dünyaya gelen bir çocuğun, Alman vatandaşı olan anne veya babası 31.12.1999 tarihinden sonra yurt dışında doğmuş ve aynı zamanda çocuğun doğum tarihinde asıl ikamet yeri yabancı bir memleket olanların, zaten doğumla birlikte başka bir ülke vatandaşlığını kazanan çocukları doğumla birlikte doğrudan Alman vatandaşlığını kazanmazlar. Eğer doğan çocuğun anne ve babası tarafından doğumdan sonra bir yıl içerisinde Almanya´daki yetkili nüfus idaresine veya bulundukları ülkedeki Almanya´nın yetkili dış temsilciliğine çocuğun doğum kütüğüne kaydedilmesi başvurusunda bulunurlarsa, çocuğa geriye dönük olarak doğum tarihi itibariyle Alman vatandaşlığı verilir.