Yabancı Ülke Vatandaşlığına Kabul İle Birlikte Alman Vatandaşlığının Korunması

  • Home
  • Makaleler
  • Yabancı Ülke Vatandaşlığına Kabul İle Birlikte Alman Vatandaşlığının Korunması

Yabancı ülke vatandaşlığına geçmek isteyen bir Alman vatandaşı, gerekli şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Eğer bir Alman vatandaşı yaptığı başvuru üzerine veya kanuni temsilcisinin başvurusu üzerine, yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanmışsa, Alman vatandaşlığını doğrudan kaybeder. Başvuru, ilgili şahsın serbest iradesi ile gerçekleşmiş olmalıdır. Eğer başvuru sahibi yabancı ülke vatandaşlığını kazanmadan önce, yazılı olarak Alman vatandaşlık hakkının saklı tutulmasının iznini almışsa (Beibehaltungsgenehmigung), vatandaşlığı kaybettirilmez. Mutat ikametgâhı Almanya dışında bulunan kişiler için, yurt dışı temsilcilikleri bu izin belgesinin verilmesi hususunda görevlidir.

Eğer kazanılan yabancı ülke vatandaşlığı, Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkenin veya İsviçre’nin vatandaşlığı ise, istisna olarak Alman vatandaşlığı kaybedilmez. Aynı şekilde, Almanya’nın devlet olarak yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar böyle bir hak tanıdığı takdirde istisna olarak Alman vatandaşlığı kaybettirilmez. Dolayısıyla Alman vatandaşlık hakkının saklı tutulması izninin alınmasına gerek yoktur.

Alman Vatandaşlık Kanunun 25/2 göre, başvuru sahibi, Alman vatandaşlığını koruyarak yabancı bir vatandaşlığı edinmek istiyorsa, Alman vatandaşlığının korunmasını haklı kılacak kişisel menfaatler öne sürebilmelidir.

Vatandaşlığın korunması hususunda belirleyici birkaç nokta vardır bunlar;

  • Başvuru sahibi, edinmek için başvuracağı yabancı vatandaşlığın kazanılmasıyla önüne geçmek istediği dezavantajlarını ileri sürmek ve ispatlamak zorundadır.
  • İleri sürülen bu sebepler, kazanılacak yabancı vatandaşlığı ve Alman vatandaşlığının birlikte devamını haklı gösteren sebepler olmalıdır.
  • Başvuru yapılan yabancı devlet çifte vatandaşlığa izin veriyor olmalıdır.

Vatandaşlık hakkının saklı tutulmasının izni yalnızca başvuru sahibinin veya yetki verilen kişinin eline geçtiğinde yürürlüğe girer. Bu izin yalnızca, belge kişiye ulaştığında Alman vatandaşlığının kaybedilmemesi konusunda koruma sağladığı anlamına gelir. İzin Belgesi alınmadan önce yabancı vatandaşlık alınırsa, Alman vatandaşlığı kaybedilir. Bu hususa çok dikkat edilmesi, önem verilmesi gerekilir. Bu nedenle, izin belgesi alındıktan sonra yabancı ülke vatandaşlığına başvurmak daha güvenlidir.

Alman vatandaşlık hakkının saklı tutulmasının izni iki yıl ile sınırlıdır ve bu süre belgenin verilmesi ile değil, belgenin düzenlenmesi ile başlar. Belge, üzerinde gösterilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen bu tarihe kadar vatandaşlığa alınma işlemi gerçekleşmez ise belge geçerliliğini kaybeder. Ancak, belirli koşullar altında, vatandaşlığa geçişin ertelenmesi durumunda bu süre uzatılabilir. Süresi dolmadan yaklaşık 6 ay önce yeni bir izin belgesi için başvuruda bulunulması halinde ikinci bir izin belgesi düzenlenir. Belgenin geçerlilik süresi dolduktan sonra yabancı ülke vatandaşlığına kabul olunması halinde, Alman vatandaşlığı kaybedilir.