İş ve Ticaret Hukukunda Arabuluculuk Sunumu

20 Mart 2019 tarihinde Atay Holding’te İş ve Ticaret Hukukunda Arabuluculuk sunumu