Türk hukukunda e-Ticaret: Güven Damgası

Resmi Gazetenin 6 Haziran 2017 tarihinde yayınladığı 30088 sayılı Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği gereğince elektronik ortamda yapılan alışverişlerin tüketiciler için daha güvenli olması hedefleniyor.

Günümüzün alışveriş hayatını büyük ölçüde kapsayan ve globalleşme süreciyle hızlıca Türk pazarına ayak basan online alışverişler, tüketicileri korumak adına hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu adımda ilerleyen ve e-şirketler için devletçe sunulan bir güven yöntem aracı olarak GÜVEN DAMGASI kurumu getirilmiştir.

Güven Damgası, online alışveriş sunan şirketlerin gerek alışveriş gerekse online ödemeler konusunda asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardını sağladıklarını tüketicilere gösterme imkanı sunarak diğer e-ticaret şirketlerin önüne geçip şirket prestiji ve güveni sağlama imkanı doğmaktadır.

Güven Damgası Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen sağlayıcılar tarafından şirketlerin başvurusu üzerine gerekli denetimler yapıldıktan ve bu denetimlerden başarı ile geçtikten sonra sunulmaktadır. Damga, sembol halinde ilgili e-şirketin web sayfanın ana sayfa kısmında gözüküp bir link ile doğruluğu tüketiciler tarafından denetlenebilecektir.

Bu sayede hem tüketiciler için güvenli alışveriş hem de e-ticaret sunan şirketler güvenilirliğini arttırarak diğer şirketlerin önüne geçmektedir.